Silleste

Den mest värdefulla av människans alla egenskaper är viljan att förbättra!

Silleste är sydsamiska och betyder ungefär “att ta ett stort kliv framåt”. Och det är precis vad det handlar om. När ditt företag eller din organisation ska genomföra en genomgripande förändring kan Silleste finnas med som ditt kompetenta stöd för att göra arbetet så effektivt och smidigt som möjligt.

Kontakta mig: lisette.edgarsson@silleste.eu eller mobiltelefon. +46 70 247 85 28

Ska ni?

  • Förnya ert ISO-certifikat
  • Införa nytt affärssystem eller ärendehanteringssystem
  • Upprätta ett ledningssystem

Hur jag gör

  1. Analys-vad ska uppnås?
  2. Nulägesbeskrivning.
  3. Plan för genomförande.
  4. Stöd under genomförandet.

Sagt om Lisette

“I have worked with Lisette for nearly 3 years and have found her to be an extremly competent Supply Chain professional in every respect. Her expertise lies in analyzing, developing and implementing new processes and procedures which have been instrumental in enabling the organization to operate at a more efficent level.

I am proud to know and to have worked with Lisette and highly recommend her in any International Supply Chain role where disciplined, collaborative, and meticulous business decisions are required.”

Tony N, Vice President, Supply Chain, Ascom Network Testing Inc., managed Lisette at Ascom Network Testing AB.

Om Lisette

Jag har över 30 år erfarenhet från internationell verksamhet, hårdvarudesign, logistik/produktion samt processutveckling. Detta omfattar t.ex produktion, upphandling, kvalitet, lager, logistik och strategisk underleverantörshantering, inklusive övergripande ansvar för globalt kända OEM-leverantörer samt mindre leverantörer.

Jag har stor erfarenhet vad det gäller införande av olika typer av affärssystem, CM, industrialisering och arbete med produkters livscykler.  Att upprätta och underhålla ledningssystem och identifiera mättal är då en naturlig följd av ansvarsområden ovan samt är en erfaren internrevisor för ISO 9001: 2008.

Under åren har jag haft olika strategiska positioner på Ericsson och Ascom.
År 2012 startade jag konsultverksamhet och företaget Silleste.

Tel: +46 70 247 85 28
lisette.edgarsson@silleste.eu